Selamat Datang di Kabupaten Grobogan, Kami Menantikan Partisipasi Saudara Guna Mengembangkan Potensi Yang Ada. Maaf lama tidak aktif...masih bertahan di grobogantoday.blogspot.com

Selasa, 30 Maret 2010

NAMA ANAK HEWAN : ARANE ANAK KEWAN


Pitik : kuthuk
Asu : kirik
Ampal : embug
Angkrang : kroto
Baya : rete
Babi : gembluk
Bebek : meri
Banyak : blengur
Bandheng : nener
Bentheng : wareng
Blanak : sendha
Bethik : menter
Bulus : ketul
Budheng : kowe
Brati : tongki
Cacing : lur
Cecak :sawiyah

 
Celeng : genjik
Coro : mendhet
Dara : piyik
Dhorang : tamper
Emprit : indhil
Gajah : bledug
Gagak : engkak
Gangsir : tlondho
Gemak : drigul
Garangan : srunthul
Garengpung : drungkruk
Glatik : cecrekan
Gundhik : rayap. Laron
Iwak : beyong
Jangkrik : gendholo
Jaran : belo
Kakap : caplek
Kadal : tobil
kebo : gudhel
kalajengking : ketupa
kecapung : jenthit
kemangga : criwi
kimar : kedah
kepik : mreki
kidang : kompreng
kethek : munyuk
kodok : precil
kinthel : kenthus
kombang : engkuk
konang : endrak
kremi ;racek
kucing : cemeng
keong/kul : krikik
kupu : uler
kura : laos
kutuk : kocolan, kotes
kwangwung : gendhot
lawa : kampret
laler : set
lele : jabrisan
lemut : uget-uget
lintah : pacet
lisang : beles
lodan : jengkelong
lonthe : gayas
lutung : kowe
luwing : gonggo
luwak : kuwuk
macan : gogor
menthok : minthi
menjangan : kompreng
manuk : piyik
merak : uncung
nyambik : slira
pitik : kuthuk
pleting : jaringan
sapi : pedhet
sembilang : lenger
singa : dibal
tambra : bokol
tawon : gana
tekek : clolo
tikus : cindhil
tuma : kor
tongkol : cengkik
ula : kisi
urang : grago
wagal : jendhil
walang : dhogol
wedhus : cempe
welut : udhet
yuyu : beyes

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berita Populer Minggu Ini